PREZIDENT POMÁHA - MILAN KRAJNIAK
PREZIDENT POMÁHA - MILAN KRAJNIAK
Prezident pomáha činmi

Napíšte nám: info@prezidentpomaha.sk

Milan Krajniak: „Váš hlas bude počuť, moju pomoc budete cítiť.“

Prečo kandidujem?

Aby som naplnil to, čo od politiky oprávnene očakávate, ale čo už roky od slovenských politikov nedostávate, a to je pomoc. Kandidujem preto, aby ste konečne cítili, že je tu niekto, kto vám pomáha. Na každom jednom človeku na Slovensku záleží. Každý človek si zaslúži našu pozornosť a našu pomoc.

Koho budem reprezentovať?

Hovorí sa, že funkcia prezidenta je reprezentatívna. Myslí sa tým, že prezident reprezentuje Slovensko vonku v zahraničí. Moja predstava o úlohe, ktorú má prezident zohrávať, je úplne iná. Budem domácim prezidentom. Budem pomáhať vám, ľuďom, u nás doma na Slovensku. Reprezentovať budem vás, ľudí.

Prezidentský program

Budem aktívnym prezidentom

Doteraz sme boli zvyknutí, že do funkcie prezidenta išli ľudia na dôchodok, po skončení svojej aktívnej politickej alebo podnikateľskej kariéry. Ja funkciu prezidenta Slovenskej republiky vnímam ako plnohodnotnú prácu. Budem aktívnym prezidentom. Aby ste cítili moju pomoc, oproti súčasným zvyklostiam budem veľmi aktívne využívať svoje ústavné kompetencie.

1. Ako prezident budem do prezidentského paláca pravidelne pozývať jednotlivých členov vlády, aby mi poskytli podrobné informácie o riešení všetkých žiadostí o pomoc, s ktorými sa na mňa obrátite.

Doterajšia prax je taká, že prezidentská kancelária občanovi odpíše, že prezident nemôže pomôcť, pretože to nemá vo svojej kompetencii, a teda posúva jeho žiadosť na vybavenie príslušnému ministerstvu. Takáto formálna prax, ktorá sa tu zaužívala za posledných 25 rokov, je pre mňa neprijateľná. Každá vaša žiadosť o pomoc bude prerokovaná s príslušným ministrom, budú stanovené termíny plnenia a budete informovaní, ako bola vaša žiadosť o pomoc vybavená, a prečo bola vybavená takto.

2. Ako prezident vystúpim v parlamente vždy, keď budem mať názor, že niektorý návrh zákona vám môže pomôcť alebo uškodiť.

Nezmierim sa s tým, že mnohé dobré návrhy zákonov, ktoré by vám mohli pomôcť, neprejdú v parlamente iba kvôli osobným sporom, alebo že sa niekomu nepáči, kto predložil dobrý návrh zákona. V parlamente budem od ministrov aj poslancov žiadať, aby vám ešte pred hlasovaním vysvetlili dôvody, pre ktoré nechcú podporiť návrh zákona, ktorý vám môže pomôcť. Alebo prečo chcú schváliť návrh zákona, ktorý vám môže uškodiť.

3. Ako prezident zavediem inštitút „Ľudovej konzultácie“. Budem sa vás vopred pýtať, aký máte názor na dôležité politické otázky.

Odmietam prax, že sa na názor ľudí počas volebného obdobia neprihliada. Váš hlas musí byť počuť a musí byť aj vypočutý. Preto vždy, keď sa bude na úrovni štátu pripravovať dôležité politické rozhodnutie strategického významu, pošlem každému z vás domov list alebo mail, kde sa opýtam na váš názor. Každý z vás sa bude môcť rozhodnúť, či sa chcete k týmto otázkam vyjadriť a svoje odpovede doručíte listom alebo mailom prezidentskej kancelárii. O výsledkoch „Ľudovej konzultácie“ budem informovať vás - verejnosť, vládu aj parlament. Takto budem pomáhať, aby váš hlas bolo počuť aj v priebehu volebného obdobia. Budem vyžadovať, aby vláda aj parlament na vami vyjadrený názor prihliadali.

Prečo hovorím o pomoci?

Pretože v slovenskej politike každý niekomu pomáha. Buď politik pomáha sebe, buď pomáha svojim oligarchom či finančným skupinám v zákulisí, alebo pomáha ľuďom. Som presvedčený, že prezidentským programom, ktorý som vám predstavil, som dal jasne najavo, komu pomáham. Vždy som pomáhal ľuďom, pomáham ľuďom a budem vám pomáhať aj ako prezident.

Prečo by ste mi mali veriť?

Svoje názory prezentujem verejne už viac ako 20 rokov. Mojou knihou Banda zlodejov, ktorá sa stala bestsellerom, som pomohol ľuďom pochopiť, ako vznikli a fungujú slovenskí oligarchovia a finančné skupiny, a ako ovplyvňujú slovenskú politiku. Písal som o tom otvorene aj v čase, keď sa ostatní ešte báli.

Každý si môže overiť, že keď niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Môžete so mnou súhlasiť, alebo nesúhlasiť. Ale máte istotu, že keď niečo sľúbim, tak to aj dodržím.

Argumentujem vecne, logicky, na oponentov neútočím osobne. Takto to budem robiť aj ako prezident: Keď niečo pomôže ľuďom, podporím to bez ohľadu na to, kto to navrhne.